Роздуми

 

Існування, розвиток, видозмінення особистості впродовж
життя прокреслює певні соціальні кордони, накладає суспільні
обмеження, диктує певні поведінкові шаблони, встановлює
непохитні табу. Тож внутрішні переживання – чи не єдине,
що може бути виразно усвідомлене й адекватно поціноване
тільки самою особою – їхнім суб’єктом. Реальний світ
навкруги, щоб бути засвоєним, передається лише крізь призму
нашого внутрішнього сприйняття. Все реальне, до чого
можно торкнутись, що можно побачити, почути – настільки
справжнє, наскільки відкриті, розвинуті наші відчуття,
наскільки неупередженим є наш мозок.


Серію «Зсув» складають виконані в бронзі різні скульптурні
портрети особистості: один – спокійний та врівноважений
(зовнішня сторона людини), а другий – перейнятий тривогою
аж до паніки й відчаю (сторона внутрішня). Подібний стан
демонструє болісне роздвоєння, розрив свідомості, коли
людина конче мусить перезавантажитись на нове сьогодні
та майбутнє.


Проект «Зсув» автор розпочав зі скульптури «Зсув
свідомості», де втілено концепцію радикально різних аспектів
взаємодії з реальним світом. До циклу також увійшли
роботи «Роздуми» й «Замкненість» та графічні твори.

Тираж: 5

Н - 280 см, 2019