Пробудження

Диптих Awakening передає момент пробудження «свободи духу» людини за сучасної доби, коли нинішня цивілізація споживання, за авторським баченням, увійшла у кризову стадію свого розвитку. 

Головна ідея Пробудження – людство має осягнути себе поза примарних ідей, заяложених штампів, сумнівних цінностей та марних прагнень і отримати надію на майбутнє, що сповнене саме духовних цінностей, які закладені з давніх часів. Тож звернення до образів грецького мистецтва, культури, що своїми високими естетичними та моральними ідеалами справила вирішальний вплив на усю культуру Європи, не є випадковим.

Як творче – на межі деформації, – переосмислення скульптурних образів античного надбання, Колос, що пробуджується унаочнює деформацію моральних цінностей сьогоднішньої цивілізації, її дезорієнтованість в усіх сферах життя людини, яка у перебігу від одиничного до загального породжує глобальні проблеми/конфлікти і, як результат, веде до занепаду цивілізації. Тіло, що руйнується, – алегорія помираючого духу, котрий позбавлено бодай можливості якоїсь дії. В сучасному світі ми цього часто не помічаємо, гадки не маючи, що наша справдешня сутність спить і поступово помирає, бо не є потрібною для існування в суспільстві  обожнюваних матеріальних благ. Тому конче важливо прокинутись!

Образ Кори – тип грецької жіночої скульптури періоду архаїки. Проте Кора, що пробуджується Єгора Зігури позбавлена традиційного її розуміння – як реалії античної релігійної символіки, а радше промовляє до сучасника як втілення нового змісту, як  особливо виразний інформативний і чуттєвий конструкт.  

 

Бронза

Тираж: 15

188 x 49 x 34 cm; 178 x 42 x 37 cm, 2016